Загальні правила та умови користування мобільним додатком для купівлі питної води “Галицьке Джерело”

Ці Правила та умови діють стосовно оплати за питну воду в акватерміналах  компанії ТОВ "Енергія-Водопостачання". Пункти § 1-§ 8 - даних Правил та умов визначають права та обов’язки користуванні мобільним додатком. Пункти § 9-§ 19 регулюють ділові відносини між компанією ТОВ "Енергія-Водопостачання" в якості оператора мережі акватерміналів та її користувачами.

§ 1. Сфера застосування Правил та умов

 1. ТОВ "Енергія-Водопостачання" ("Оператор") надає послугу купівлі питної води в акватерміналі, здійснюючи оплату за цю послугу безготівковим методом, зареєстрованим в системі користувачам ("Користувач").
 2. Ці правила поширюються на користувачів всіх міст України, де встановлена та працює мережа акватерміналів ТМ “Галицьке джерело”.
 3. Окремі угоди, що не підпадають під дію цих Правил та умов повинні бути схвалені і підтверджені ТОВ "Енергія-Водопостачання" в письмовій формі.
 4. Під час використання послуги  Користувач приймає поточну редакцію Правил та умов ТОВ "Енергія-Водопостачання".

§ 2. Реєстрація та підтвердження

 1. Заяву на реєстрацію у мобліьному додатку “Галицьке джерело”  можна здійснити за допомогою мобільного додатку “Галицьке джерело”. Для того, щоб стати зареєстрованим користувачем, Заявник повинен мати повних 16 років на момент подання заявки.
 2. Реєстрація Користувача здійснюється шляхом автоматичної верифікації для якої Користувач надає Орендодавцю свої персональні дані (ім’я, прізвище, адресу, електронну адресу), а також відомості щодо даних своєї платіжної карти.
 3. Користувачу забороняється при проведенні реєстрації у мобільному додатку “Галицьке джерело” вказувати недостовірні відомості, персональні дані інших осіб, а також використовувати платіжні картки, які не належать Користувачу.
 4. Відповідальність за достовірність вказаних при реєстрації даних несе Користувач.
 5. Після отримання необхідних персональних даних від Заявника, Оператор повідомляє Заявника, шляхом надсилання sms повідомлення з персональним ідентифікаційним номером (PIN-кодом), для підтвердження мобільного номеру Користувача. В рамках розгляду заявки, Орендодавець має право перевірити платоспроможність Заявника.
 6. Після реєстрації Користувач може змінити персональний ідентифікаційний номер (PIN- код), за допомогою якого він може авторизуватись у мобільному додатку.
 7. Після успішної реєстрації Користувач може корисуватись послугою в будь-якиому акватерміналі ТМ “Галицьке джерело”. Повний перелік пунктів, можна подивитися на сайті www.dzerelo.com.ua, або на мапі в мобільному додатку.
 8. Реєстрація заявників безкоштовна. Для отримання послуги, Користувач перед початком роботи з мобільним додатком повинен внести авансовий  платіж на свій рахунок використовуючи банківську картку або готівку.

§ 3. Умови користування мобільним додатком “Галицьке джерело”

 1. Мобільним додатком “Галицьке джерело” не можна користуватись:
  а) Користувачам, що молодші 16 років , без супроводу дорослих;
  б) для розрахунку за  будь-які інші послуги;
  в) для купівлі води з її подальшим продажем третім особам, які не є зареєстрованими Користувачами;
 2. Використовувати мобільний додаток “Галицьке джерело” можна:
  а) попередньо провівши ідентифікацію за допомогою скануванням QR-коду, чи введення вручну номера автомату в мобільному додатку “Галицьке джерело”
  б) при умові наявності коштів або бонусів на рахунку користувача;
 3. Користувач повинен самостійно ретельно ознайомитися з умовами користування мобільним додатком “Галицьке джерело” перед початом роботи з акватерміналами.

§4. Обмеження користування мобільним додатком “Галицьке джерело”

 1. Кожен користувач має право використовувати мобільний додаток  лише в  одному акватерміналі одночасно на один обліковий запис (акаунт).
 2. Проводити готівкове поповнення рахунку без попередньої ідентифікації біля акватерміналу.

§ 5. Правила користування мобільним додатком “Галицьке джерело”

 1. Зареєстрований користувач повинен ідентифікуватись біля акватерміналу шляхом сканування QR-коду чи введення номеру автомату вручну за допомогою мобільного додатку, ввівши 4-оьх  значний код з дисплею акватерміналу, що є підтвердженням розпізнання сисемою користувача та акватерміналу.
 2. При позитивному балансі на рахунку користувача, Користувач вибирає об’єм води, який він бажає придбати, використовуючи піктограми з фіксованим об’ємом тари чи використовуючи клавіші “+”/”-“.
 3. Для підтвердження необхідного об’єму Користувач здійснює оплату шляхом наискання клавіші “Оплата”. У випадку позитивного балансу на рахунку Користувача, даний об’єм буде списаний з балансу.
 4. Для наливання води Користувач використовує кнопки акватерміналу.
 5. Після завершення наливу води Користувач повинен від’єднатись від акватерміналу шляхом натискання клавіші “Від’єднатись” або система автоматично виконає дію через 60сек. після завершення останньої операції у випадку якщо Користувач не розпочне виконувати наступної операції.

§ 6. Зобов'язання сторін

 1. Використання послуг, що надаються Оператором відбувається на власний ризик Користувача. Користувач несе повну відповідальність за заподіяну собі шкоду. Користувач несе повну відповідальність за будь-які поломки в результаті дій або подій, що відбуваються протягом строку користування додатком.
 2. Користувач несе відповідальність за всі витрати і збитки, понесені Оператором, у випадку недотримання договірних зобов'язань з боку Користувача, включаючи ті, що визначені в попередніх пунктах та стосуються зобов'язань щодо інформування.
 3. Оператор несе відповідальність за  умисне завдання збитків та грубу недбалість по відношенню до своїх Користувачів. У всіх інших випадках порушення договірних зобов’язань компанія повинна нести відповідальність тільки за типові, тобто передбачувані, пошкодження.
 4. Оператор  не несе відповідальності у разі неправильного та/або не санкціонованого використання акватерміналів відповідно до § 3.
 5. Якщо в період використання мобільного додатку сталася проблема з електро живленням акватерміналу та Користувач не зміг отримати послугу, Користувач повинен повідомити Оператора шляхом дзвінка на гарячу лінію, чи заявки залишеної за допомогою мобільного додатку.

§ 7. Конфіденційність інформації користувача

 1. Користувач повинен переконатися, що його персональні дані користувача, зокрема, особистий пароль (PIN), захищені від несанкціонованого доступу третіх осіб.
 2. Орендодавець запевняє, що жоден його співробітник не має права і ніколи не буде запитувати пароль (PIN) Користувача.
 3. Користувач має право в будь-який час, і так часто, як він/вона хоче, змінити свій особистий пароль (PIN)
 4. Якщо користувач має підстави вважати, що його/її дані були скомпрометовані або не санкціоновано використані, він/вона повинен негайно повідомити про цей факт Оператора.
 5. Користувач може деактивувати свій обліковий запис (акаунт) шляхом письмового повідомлення, надісланого на адресу Оператора.
 6. Оператор не несе відповідальність за подання Користувачем недостовірних відомостей та/або використання платіжної картки, яка йому не належить.

§8. Тарифи і розрахунки

 1. Розрахунок вартості послуги Оператора здійснюється відповідно до актуальної вартості продукту (послуги), яку надає Оператор.
 2. Оплачуючи вартісь послуги за допомогою мобільного додатку, Користувачам нараховуються бонуси за кожну оплачену гривню.
 3. В рамках маркетингових заходів та програм лояльності Оператор залишає за собою право збільшувати чи зменшувати вартість послуги чи механізм нарахування бонусів.

§9. Припинення та видалення інформації користувача

 1. Кожна зі сторін має право належним чином розірвати договір в будь-який час. Право позачергового припинення договірних зобов’язань залишається незмінним. Користувач може деактивувати свій надіславши письмову заяву про припинення договору поштою. Письмове повідомлення повинно бути направлено на адресу Оператора: 81052, Львівська обл., Яворівський р-н, с. Старичі, вул. А. Шептицького, 1А;

§10. Політика конфіденційності

 1. Оператор має право зберігати особисті дані користувачів і зобов'язана використовувати ці дані тільки відповідно до положень, викладених в Законі «Про захист персональних даних».
 2. Сторони надають взаємну згоду на обробку Сторонами персональних даних Сторін загального характеру (прізвище, ім’я, по-батькові, місце постійного проживання, ідентифікаційний номер, паспортні дані, інформацію про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, дані про систему оподаткування, адресу здійснення діяльності, банківські реквізити, номери засобів зв’язку, електронну адресу) з метою забезпечення реалізації відносин у сфері господарської діяльності підприємства, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту статистики, у сфері економічних, фінансових послуг, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року, а також підтверджують, що з правами, наданими Сторонам вказаним Законом та з порядком надання доступу до персональних даних третіми особами, в тому числі, органами державної влади та місцевого самоврядування Сторони ознайомлені.
 3. Оператор має право розголошувати персональні дані Користувача в необхідному обсязі, виключно у встановленому законодавством порядку.
 4. У випадку обрання способу оплату кредитною карткою, дані кредитної карти користувача будуть передані нашому партнеру ФК Фенікс (Tachcard) для перевірки та обліку плати. Після процесу реєстрації, дані кредитної картки більше не доступні для співробітників Оператора.

§11. Інші положення

 1. У всіх випадках застосовується і має переважну силу законодавство України. Юридична адреса для будь-яких суперечок, що випливають у зв'язку з використанням користувачем мобільного додатку “Галицьке джерело”, 81052, Львівська обл., Яворівський р-н, с. Старичі, вул. А. Шептицького, 1А;
 2. Додаткових усних угод не існує.
 3. Якщо якесь положення даних Правил та умов втрачає силу, термін та правочинність дії іншої частини документа і його положення залишаються в силі. На місці положення, що втратило силу, повинно бути прописане юридично вірне положення.

Адреса

ТОВ "Енергія-Водопостачання"
81052, Львівська обл., Яворівський р-н, с. Старичі, вул. А. Шептицького, 1А